« Tagasi

Põltsamaa vald asus koostama tervise- ja heaoluprofiili

Põltsamaa Vallavalitsus asus koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga koostama valla tervise- ja heaoluprofiili, mis on aluseks terviseedenduse tegevuskavale.
 
Profiili koostamiseks kaardistatakse Põltsamaa valla elanike inimeste terviseseisund ja seda mõjutavad tegurid. Kaardistuse põhjal loob vallavalitsus tervise arendamise tegevuskava, milles püstitatakse juba konkreetsed eesmärgid tervisetulemite parandamiseks.
 
Terviseprofiil aitab selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning tervisemõjude vahel. Teadmine sellest, mis on hästi ja mis halvasti, võimaldab oma edaspidised tegevused suunata õigesse kohta ning kulutada nappe vahendeid targalt ja tulemuslikult.
 
Põltsamaa valla poolt koordineerib terviseprofiili koostamist vallavalitsuse noorsootöö- ja tervisedendusspetsialist Annika Kallasmaa.
 
„Seni oleme tervisedenduseks mõtteid ammutanud 2019. aastal valminud maakonna tervise- ja heaoluprofiilist ning Jõgeva maakonna tervisenõukoguga tehtud koostööst. Usun, et valla terviseprofiil annab meie elanike terviseseisundist täpsema pildi ja võimaldab meil arendada ja pakkuda paremini ja täpsemalt suunatud teenuseid," ütles Kallasmaa. 
 
Põltsamaa valla terviseprofiili koostamisel on õla alla pannud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse õppekava üliõpilased, kes panustavad profiili koostamise protsessi õppeaine "Strateegiad ja meetodid" raames.
 
Sarnast koostööd on ka varasematel aastatel tehtud mitmete teiste omavalitsustega.
 
„Meil on väga hea meel teha koostööd Põltsamaa vallaga, " ütles tervisedenduse õppekava õppejõud Liina Riisenberg. "Üliõpilased saavad väärtusliku praktilise kogemuse, kuidas paikkonna tasandil tervisedenduse planeerimine reaalselt aset leiab ning neil on võimalus olla täiel määral koostöömeeskonna liikmed. Esimese kohtumise järgselt võin öelda, et kenasti peegeldus vastastikune soov ja huvi toimetada üheskoos lõpptulemuse saavutamise nimel. Siiralt loodan, et koosloomes sünnib kõikide asjaosaliste ootustele vastav tervise-ja heaoluprofiil."