« Tagasi

Päevakeskus hakkab eakatele pakkuma päevahoiuteenust

Eakate päevahoius pakutakse eakatele turvalist keskkonda ja järelevalvet, et vähendada pereliikmete hoolduskoormust ja võimaldada neile tööl käimist. Teenust saavad rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa vallas elavad eakad ning teenus on eelkõige mõeldud peredele, kes ei saa eakat üksi koju jätta.
 
Päevahoius olevatele eakatele tagatakse tööpäeviti päevane hooldus. Lisaks pakutakse eakatele arendavaid tegevusi, et toetada nende säilinud oskusi, nagu näiteks mälutreeninguid, tegevusi füüsilise seisundi säilitamiseks, võimalust puhkuseks, suhtlemiseks. Päevased tegevused planeeritakse eakatele individuaalselt, lähtuvalt füüsilise ja vaimse seisundi hindamisest ja eaka ning lähedaste soovist. Teenus on korraldatud lähtuvalt eaka ja tema perekonna vajadustest.
 
Eakate päevahoiuteenust pakutakse Põltsamaa Valla Päevakeskuses alates 01.09.2022 selleks kohandatud ruumides, kuhu on tagatud ligipääs ka liikumispuudega inimestel. Ruumid on kohandatud kuni 6 eakale teenuse osutamiseks, võimaldades ühes toas tegelda meeldivate tegevustega ja ühiselt aega veeta ning teises toas puhata. Teenuse hulka kuulub ka soe lõunatoit. 
Vastavalt eelnevale kokkuleppele, on teenust võimalik kasutada pikemaajaliselt, üksikutel päevadel või tundidel nädalas.
 
Eakad tuuakse ja viiakse päevahoiuteenusele lähedaste või hooldajate poolt oma transpordiga või sotsiaaltransporditeenust kasutades. Lisaks on vajadusel eakatel kaasas oma ravimid ja hooldusvahendid.
 
Põltsamaa Valla Päevakeskus asub Lossi 47, Põltsamaa
Teenust pakutakse tööpäevadel kell 8:00 – 17.00
 
Eakate päevahoiuteenuse hind:
  • päev 7,00 €; 
  • tund 1,00 €.
Inimese suunab teenusele Põltsamaa Vallavalitsuse sotsiaalosakond aadressil Lossi 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, tel 5193 4166 (Britha Kondas), 5191 6930 (Ann Pedosk), 54290706 (Anna-Maria Kazakov).
 
 
Heiki Rosin
Põltsamaa Valla Päevakeskus