« Tagasi

Lühidalt ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 03.06.2024 istungilt

Nende ja teiste vallavalitsuse korraldustega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla dokumendiregistrist, millele leiab viite veebilehelt www.poltsamaa.ee

Lühidalt Põltsamaa Vallavalitsuse 03.06.2024 istungilt

 1. Eraldati Põltsamaa valla 2024. aasta eelarve reservfondist 1500 eurot Põltsamaa Haldusele Pajusi pargis asuva laululava tormikahjustuste likvideerimiseks.
 2. Kinnitati Põltsamaa vallas, Põltsamaa linnas Sireli 28 kinnistu (kinnistul asub garaaž, netopind 19,7 m2) enampakkumise tulemus hinnaga 4400 (neli tuhat nelisada) eurot.
 3. Kinnitati Tapiku külas asuva Väljaku kinnistu enampakkumise läbiviimise tingimused. Enampakkumine viiakse läbi elektrooniliselt eosta.ee keskkonnas. Enampakkumise alghinnaks määrati 1497 eurot.
 4. Otsustati lülitada Põltsamaa vallas osaliselt ajutiselt välja  tänavavalgustus ajavahemikuks 04.06.2024-31.07.2024.
 5. Otsustati Põltsamaa valla 2024. aasta eelarvest mittetulundusühingute toetamine või toetuse maksmisest keeldumine.
 6. Anti tegevusluba Tallinna Spordiseltsile Kalev projektlaagri „K. Palusalu SK projektilaager Kirnas 2024" läbiviimiseks 12.-15.08.2024 Jürikülas, Põltsamaa vallas, Kaitseliidu Jõgeva Maleva Kirna õppekeskuses.
 7. Nõustuti Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Mõhkülas Keldremäe katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrati neile koha-aadressid ja sihtotstarbed.
 8. Seati tähtajatu ja tasuta sundvaldus Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Kamari alevikus Sakala tn 8 asuvale kinnisasjale, kasutusõiguse ala ligikaudne pindala on 40 m2 ja Tibula tänava kinnisasjale,  kasutusõiguse ala ligikaudne pindala on 13 m2, Enefit AS kasuks.
 9. Seati tähtajatu ja tasuta sundvaldus Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Kamari alevikus Sakala tn 13 asuvale kinnisasjale, kasutusõiguse ala ligikaudne pindala on 36 m2, Enefit AS kasuks.
 10.  Seati tähtajatu ja tasuta sundvaldus Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Väike-Kamari külas asuvale Hirve kinnisasjale, kasutusõiguse ala ligikaudne pindala on 3 m2, Enefit AS kasuks.
 11. Kinnitati hanke  „Põltsamaa valla IT riistvara raamleping 2024 – 2028", viitenumber: 277879" tulemused.
 12. Kiideti heaks ja suunati volikogule arutamisele järgmised volikogu eelnõud:
  1. Volikogu määruse eelnõu „Maamaksumäärad Põltsamaa vallas".
  2. Volikogu otsuse eelnõu „Nõusolek vara edasivõõrandamiseks".
  3. Volikogu otsuse eelnõu „Toetuse taotlemine ja omaosaluse tagamine Puurmani bussipeatuse ja selle lähiala arendamiseks".
  4. Volikogu otsuse eelnõu „Kuningamäe tervisespordikeskuse 2024-2026 lisainvesteeringute projekti omaosaluse garanteerimine".
  5. Volikogu otsuse eelnõu „Kindralihaua ja Kindrali kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine".