« Tagasi

Jalakäijad ja jalgratturid saavad oma turvalise tee Kuuse ja Marja tänavale

Põltsamaa valla projekt „Põltsamaa linna Kuuse-Marja jalgratta- ja jalgtee rajamine" on heaks kiidetud ja rahastatud. Projekti toetussumma, mille Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) meile eraldas on 113 920,14. Põltsamaa vald lisab omalt poolt 252 753,06 eurot.

25. juulil sõlmis vald hanke võitja KV Infraga lepingu tööde teostamiseks. Tööde teostamise tähtaeg on 25. oktoober. Seda muidugi juhul kui ilmastik vähegi võimaldab töid teostada. Kokku saab kergtee pikkus Marja ja Kuuse tänaval olema 1,8 km.  Tee algab ja lõppeb kesklinnast, Marja ja Kuuse tänava lõigud saavad ühendatud Ringtee tänava kaudu.  Projekti raames uuendatakse ära ka tee äärne puistu.

Kuna tegemist oli läbirääkimistega hankega ja hankija olime teada saanud, et taotletud projekti rahastust on võimalik saada vaid osaliselt, siis saadeti pakkumused kohandamisele.

Kohandamise käigus tegi vald ettepaneku töömahtude vähendamiseks, sh teostada Marja tänava kergliiklustee lõigu osas vaid kergtee ülekatte paigaldus ning Ringtee tänava Marja tänava poolne lõik eraldada kergtee märgistuse ja  betoontõkistega. Esmalt oli antud lõikudes planeeritud uue kergtee ehitus koos väljakaevete, tagasitäitmise ja asfalteerimisega. Lisaks tuleb kohtades, kus kergtee ületab sõiduteed, teostada kergtee ja markeerimise ulatuses ülekate.

Loodame, et piirkonna elanikud taluvad mõningase ebamugavuse ära sest meie liiklejate turvalisus on oluline ju kõigile!

Projekti joonised on kättesaadavad siit:

Marja tn asendiplaan

Kuuse tn asendiplaan

Ringtee tn asendiplaan