« Tagasi

Haridus- Ja Teadusministeerium toetas Eesti ja Ukraina noorte lõimumislaagrit.

Põltsamaa Vallavalitsus koostöös Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskusega korraldab 10-päevase laagri ukraina ja eesti keelt kõnelevatele noortele. Laager toimub 15. – 19. august ja 22. – 26. august 2022.

Noortel on võimalik osaleda mitmekesises laagriprogrammis - töötoad ja teadusteater, aaretejaht, sportlikud tegevused, ohutusõpe, ekskursioon jms. Sealhulgas on plaanis on erinevad tegevused, mis toetavad eesti keele õpet ja loovad eestikeelse suhtluskeskkonna. Tutvustatakse eesti keelt ja kultuuri ning iseseisvalt keeleõppimise võimalusi. Vajadusel pakutakse noortele vaimset tervist sh kriisiga toimetulekut toetavaid tegevusi. Laagri tegevused valmistataks ette ja viiakse läbi haridus- ja noorsootöö asutuste ning kohaliku omavalitsusega koostöös.

Laagrisse oodatakse 9-18aastaseid Ukraina noori ja  eesti keelt heal suhtlustasemel oskavaid noori, kes on valmis toetama Ukraina noori eesti keele õppimisel. Osalejate arv 24 noort, kellest  30-50% ulatuses Eesti noored. Laager on noortele tasuta.

Registreerimiseks tuleb kirjutada osaleja nimi, vanus, vanema nimi ja kontakt: annika.kallasmaa@poltsamaa.ee . Info tel. 53 943 940

Toetus on eraldatud Ukraina sõjapõgenikest 7–19-aastaste noorte kohanemiseks eesti keele ja kultuuriruumiga haridus- ja noortevaldkonnas korraldatavate noorte projekt- ja päevalaagrite toetusmeetmest.