« Tagasi

Adavere ja Põltsamaa möödasõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 108,1-128,1 asuva Adavere ja Põltsamaa möödasõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

 

Transpordiamet teavitab põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 108,1-128,1 asuva Adavere ja Põltsamaa möödasõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

KMH on algatatud Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja 16.06.2020 otsusega nr 15-7/20/199. Projekti eesmärgiks on põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ümberehitus 2+2 ristlõikega maanteeks vastavalt Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartu maakonnaplaneeringuid täpsustavale teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 183,0", teedevõrgu asukoha täpsustamine ja teemaa vajaduse määramine, liikuvusvajaduste väljaselgitamine ja hindamine ning liikuvuse tagamine projekteeritaval lõigul erinevatele transpordiliikidele (sh jalakäijad ja jalgratturid, ühistransport, sõidukid ja transport, transiitliiklus, põllumajandus jms).  Kavandatava tegevuse asukohaks on Järva vald, Järva maakond ja Põltsamaa vald, Jõgeva maakond.

Kavandatava tegevuse arendaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks eelprojekti puudutavates küsimustes on Transpordiameti projekteerimise üksuse projektijuht Anni Luht (e-post: anni.luht@transpordiamet.ee, tel 509 0807).

Otsustaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks keskkonnamõju hindamise menetlust puudutavates küsimustes on projekteerimise osakonna keskkonna peaspetsialist Casandra Kerson (e-post: casandra.kerson@transpordiamet.ee, tel 5682 0377).

Keskkonnamõju hindaja on Skepast&Puhkim OÜ (aadress: Laki põik 2, 12919 Tallinn). KMH juhtekspert ja kontaktisik on Aide Kaar (e-post: aide.kaar@skpk.ee, tel 698 8352).

KMH aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 15.07.2022-14.08.2022 digitaalselt Transpordiameti kodulehel www.transpordiamet.ee (rubriik „Maanteed, veeteed, õhuruum" → „Keskkonnamõju" → „Keskkonnamõju hindamise teated") ja SIIN. Avaliku väljapaneku ajal saab KMH aruande kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid arendajale/otsustajale (Transpordiamet, e-post: info@transpordiamet.ee).

KMH aruande avalik arutelu toimub 17. augustil 2022 algusega kell 18.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses (aadress: J. Kuperjanovi 1, 48105 Põltsamaa) ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas MS Teams. Avaliku aruteluga liitumise link on leitav KMH aruande avalikustamise teates Transpordiameti kodulehel või liitu aruteluga SIIN.