« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavolikogu 16. juuni istungist

 

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 10. istung toimus neljapäeval, 16. juunil 2022 Põltsamaa Kultuurikeskuses. Kohal oli 16 volikogu liiget, puudus 5 liiget.

  • Kinnitati Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend, kehtestades uued palgagruppide vahemikud, tuues sisse sotsiaalsete garantiide tasumise põhimõtted ja korrigeeritud muud asjakohast.
  • Kinnitati Põltsamaa valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne, mille kohaselt bilanss 31.12.2021 seisuga oli 55 325 tuhat eurot ja tulemiks 01.01-31.12.2021 on 3 256 tuhat eurot. Anti ülevaade arengukava täitmisest ehk tegevusaruandest.
  • Kinnitati Põltsamaa valla ametiasutuse teenistuskohtade koosseis, kus struktuurist viidi Põltsamaa Halduse alla 2 bussijuhi töökohta.
  • Anti volitused Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimiseks ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenike Põltsamaa valda elama asumisel tekkivate eluruumi ühekordselt sõlmitava üürilepingu sõlmimisega seotud kulu ja tõlketeenuse kulu katmise korraldamiseks. Kulud kaetakse riigieelarvest.
  • Vabastati Põltsamaa Valla Lasteaia Põltsamaa linna Lembitu tn 1 ja Pärna tn 3 õppekohtade lastevanemad lasteaia osalustasust 01.06-31.08.2022 nende avalduste alusel. Seda tulenevalt lasteaia kolimisega kaasnevates muudatustest.
  • Vallavanem Karro Külanurm andis ülevaate vallavalitsuse tegevusest.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 18. augustil Põltsamaa kultuurikeskuses.

 

VAATA LISAKS!