« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 13. juuni istungist

  • Pikendati Põltsamaa vallale kuuluvas Põltsamaa linnas Pärna tn 1 kinnistul asuva teenindushoone ruumides tegutsevate rentnike (s.h. OÜ ANU FOTO, MTÜ Põltsamaa Sõnumid, Osaühing VAGANTOS,TM Energy OÜ) rendilepinguid. Rendilepingu perioodiks määrati ajavahemik kuni 31.05.2025. Samuti suurendati mitmeid renditasusid eesmärgiga tasud etapiti ühtlustada. Renditasud jäävad vahemikku 4 kuni 5 euroni ruutmeetri kohta.
  • Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Puurmani alevikus Ülejõe tn 21 kinnisasjale pindalaga ligikaudu 20 m².
  • Otsustati suviseks perioodiks ajutiselt ja osaliselt ajavahemikus 13. juunist kuni 3. augustini 2022 lülitada välja Põltsamaa valla tänavavalgustus. Põlema jääb põhiteede valgustus.
  • Põltsamaa Halduse juhatajana kinnitati valikukomisjoni ettepanekul ametisse Matis Velt. Matis Velt asub tööle alates 15. juunist.

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda Põltsamaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.