« Tagasi

Tartu mnt 15 maaüksuse detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Põltsamaa Vallavalitsus teatab, et Põltsamaa Vallavalitsuse 30.05.2022 korraldusega nr 2-3/2022/118 otsustati algatada Tartu mnt 15 maaüksuse detailplaneering (asendiskeem lisatud).

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine otsustati jätta algatamata.