« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 13.06.2022 istungi päevakord

 

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 13. juunil algusega kell 9.00 Põltsamaa vallmajas, Lossi 9, vallavanema kabinetis.

 

Päevakorra projekt:  

 

1. Rendilepingu pikendamine ( OÜ ANU FOTO, eelnõu 175)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

2. Rendilepingu pikendamine (MTÜ Põltsamaa Sõnumid, eelnõu 176)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

3. Rendilepingu pikendamine (Osaühing VAGANTOS, eelnõu 177)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

4. Rendilepingu pikendamine (Põltsamaa Vesi OÜ, eelnõu 178)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

5. Rendilepingu pikendamine (TM Energy OÜ, eelnõu 179)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

6. Puurmani alevikus Ülejõe tn 21 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu 182)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

7. Tänavavalgustuse ajutine väljalülitamine (eelnõu 180)

Ettekandja teedespetsialist Aivar Aigro

 

8. Põltsamaa Halduse juhataja ametisse kinnitamine (eelnõu 181)

Ettekandja abivallavanem Kristi Klaos

 

9. Kohapeal algatatud küsimused ja vallavanema informatsioon