« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 06.06.2022 istungi päevakord

 

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 6. juunil algusega kell 9.00 Põltsamaa vallmajas, Lossi 9, vallavanema kabinetis.

 

Päevakorra projekt:  

 

1. Põltsamaa Valla Lasteaia töötajate koosseisu kooskõlastamine (eelnõu 167)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

 

2. Lasteaia ajutine sulgemine (eelnõu 168)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

 

3. Laste arvu suurendamine Põltsamaa Valla Lasteaia lasteaiarühmades (eelnõu 171)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

 

4. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61603:001:0052) (eelnõu 169)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

5. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise korraldamine ja küsitluse läbiviimiseks komisjoni moodustamine (eelnõu 170)

Ettekandja vallasekretär Ene Kivineem

 

6. Põltsamaa valla kaasava eelarve hääletustulemuse kinnitamine (eelnõu 172)

Ettekandja abivallavanem Kristi Klaos

 

7. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2022. a eelarve reservfondist (eelnõu 173)

Ettekandja abivallavanem Kristi Klaos

 

8. Arutelu teemal: Noored ja avaliku korra rikkumine. Kooli hariv ja kasvatav roll.

Kutsutud: Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktor Aimar Arula, järelevalvespetsialist Kaja Keskküla, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters.

 

9. Kohapeal algatatud küsimused ja vallavalitsuse info