Korteriühistute toetamise taotlusvoor

Eesmärk

Toetuse eesmärk on kortermajade õuealade korrastamine ja korteriühistute omaalgatuse ja koostöö suurendamine ning sellega seoses valla elukeskkonna parandamine ja atraktiivsemaks muutmine. Toetust saab taotleda, kui korterelamut ümbritsev kinnistu või selle osa on avalikult läbipääsetav ega ole piirdega piiratud.
Korteriühistute toetamise taotlusvoor on avatud 7. aprillist 16. maini 2021.
 
Toetust saab taotleda:
  1. mängu- või spordiväljaku rajamiseks või parendamiseks;
  2. jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks;
  3. hooviinventari paigaldamiseks või korrastamiseks (k.a prügikonteinerite hoiustamise kohad);
  4. rataste ja sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks või parendamiseks;
  5. sõiduteede parendamiseks;
  6. kõnniteede rajamiseks ja parendamiseks;
  7. kortermaja puukuuri ehitamiseks või lammutamiseks;
  8. kinnistul asuvate kasutusest väljas olevate tehnorajatiste lammutamiseks.
 

Toetuse määr ja suurus

Toetust antakse kuni 40% töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui:
  1. 4000 eurot ühe taotleja kohta või
  2. 8000 eurot ühistaotluse korral.
 
Toetuse taotlemise vormid:
 
Toetuse taotlemiseks palume saata digitaalselt allkirjastatud taotlus koos lisadega info@poltsamaa.ee või allkirjastatult vallavalitsuse postiaadressil Lossi 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, 48104 Jõgeva maakond.
 

Kontaktisikud:

 

Vaata lisaks!