Surma registreerimine

 

Surm registreeritakse Eesti perekonnaseisuasutuses juhul, kui isik sureb Eestis, välisriigis surnud isiku viimane elukoht oli Eestis või välisriigis surnud isikul oli Eesti kodakondsus.

Surm tuleb registreerida seitsme päeva jooksul pärast inimese surma või tema surmast teadasaamist.

Lisainformatsioon
Vastuvõtt
Põltsamaa linn, Lossi tn 9, II korrus.  E-N 8.00-17.00, R 8.00-15.45, lõuna 12.00-12.45

Toimingud

Surma registreerimise avalduse võib esitada surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.

 

Avalduse esitamiseks tuleb minna perekonnaseisuasutusse isiklikult kohale. Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul avalduse saamisest.

Surma registreerimiseks tuleb esitada:

  • surma registreerimise avaldus;
  • surnu isikut tõendav dokument;
  • arstlik surmateatis;
  • avaldaja isikut tõendav dokument.

 

Avalduse vormid

 
Vaata lisaks!