Põltsamaa valla noorsootöö rahulolu-uuring

Põltsamaa Vallavalitsus kutsub Põltsamaa valla noori ja vallas tegutsevaid noorsootöötajaid, noorteorganisatsioone- ja ühendusi ning noorsootööasutusi ja noorsootöö teenuse pakkujaid osalema uuringus.
 
Rahulolu-uuring viiakse läbi seoses noorsootöö hindamisega. Põltsamaa vald soovib hinnata noorsootöö hetkeolukorda ning pöörata noortega tehtava töö arendamisel rohkem tähelepanu noorte ja noorsootöötajate vajadustele. Vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava tegevuse planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.
 
Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks - see tähendab, et nime ankeedis ei küsita. Küsimused on esitatud 2019/2020 õppeaasta kohta ehk perioodi sept 2019 – aprill 2020 kohta. Uuringu kontaktisik on noorsootööspetsialist Annika Kallasmaa (annika.kallasmaa@poltsamaa.ee, tel.  5394 3940).

Küsimustikud