Lõppenud enampakkumised

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab hoonestusõiguse seadmiseks enampakkumise

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab digitaalset enampakkumist tasulise hoonestusõiguse seadmiseks vastavalt Põltsamaa Vallavalituse 10. juuni 2019 korraldusele nr 2-3/2019/268.
 
Enampakkumist korraldatakse Põltsamaa vallale kuuluvale Põltsamaa linnas asuvale hoonestamata kinnistule registriosa numbriga 14140250, mis koosneb kahest katastriüksusest: Tallinna mnt 4a (katastritunnus 61801:001:0171, transpordimaa 100%, pindala 2687 m2) ja Viljandi mnt 1 (katastritunnus 61801:001:0169, elamumaa 100%, pindala 2568 m2).
 
Pakkumise objektiks on hoonestusõiguse omandamisõiguse aastatasu, alghinnaga 1 500 eurot aastas.
 
Hoonestusõiguse seadmise tingimused on saadaval Põltsamaa valla kodulehel, aadressil www.poltsamaa.ee.
 
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26. juuni 2019 kell 16.00.
 
Pakkumine tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud ümbrikus märgusõnaga „Hoonestusõigus" Põltsamaa Vallavalitsuse e-posti aadressil info@poltsamaa.ee.
 
Pakkumise tagatisraha suurus on 150 eurot ja osavõtutasu 30 eurot, mis tasutakse Põltsamaa Vallavalitsuse arvelduskontole EE171010152000462007 SEB Pangas hiljemalt pakkumise esitamise tähtajale eelneval päeval.
 
Lisainformatsioon
 
Karro Külanurm
abivallavanem 
 
Mark Liivamägi
majandusosakonna juhataja
 
VAATA LISAKS: