Lõppenud enampakkumised

« Tagasi

Enampakkumine Vägari külas asuvate garaažide võõrandamiseks

 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab digitaalset enampakkumist Vägari külas Põdra tee 10 kinnistu (registriosa 6771050, katastritunnus 57301:001:0510, elamumaa 100%, pindala 3 066 m2) võõrandamiseks.

Enampakkumise alghind on 420 eurot.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22. juuli 2019, mis tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud ümbrikus märgusõnaga „Põdra tee 10" Põltsamaa Vallavalitsuse e-posti aadressil info@poltsamaa.ee.

Pakkumine peab sisaldama:

  • pakkuja nimi ja elu- või asukoht ning isiku- või registrikood;

  • nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

  • pakkumuse summa;

  • osavõtutasu tasumist tõendav dokument;

  • esindaja volitusi tõendav dokument.

Osavõtutasu suuruseks on 8,40 eurot, mis tasutakse Põltsamaa Vallavalitsuse arvelduskontole EE171010152000462007 hiljemalt üks kalendripäev enne pakkumise esitamise tähtaega. Osavõtutasu pakkujale ei tagastata.

Täpsemad tingimused on määratud Põltsamaa Vallavalitsuse 1. juuli 2019 korraldusega nr 2-3/2019/296.

Kontaktisik on majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, tel 5308 1082, e-post mark.liivamagi@poltsamaa.ee