Lõppenud enampakkumised

« Tagasi

Enampakkumine Tapiku külas asuva tootmismaa võõrandamiseks

 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab digitaalset enampakkumist Tapiku külas Tänava kinnistu (registriosa 6784250, katastritunnus 57301:001:0509, tootmismaa 100%, pindala 4 105 m2) võõrandamiseks. Kinnistul asub endine noorkarjalaut.

Enampakkumise alghind on 780 eurot.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22. juuli 2019, mis tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud ümbrikus märgusõnaga „Tänava" Põltsamaa Vallavalitsuse e-posti aadressil info@poltsamaa.ee.

Pakkumine peab sisaldama:

  • pakkuja nimi ja elu- või asukoht ning isiku- või registrikood;

  • nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

  • pakkumuse summa;

  • osavõtutasu tasumist tõendav dokument;

  • esindaja volitusi tõendav dokument.

Osavõtutasu suuruseks on 15,60 eurot, mis tasutakse Põltsamaa Vallavalitsuse arvelduskontole EE171010152000462007 hiljemalt üks kalendripäev enne pakkumise esitamise tähtaega. Osavõtutasu pakkujale ei tagastata.

Täpsemad tingimused on määratud Põltsamaa Vallavalitsuse 1. juuli 2019 korraldusega nr 2-3/2019/297.

Kontaktisik on majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, tel 5308 1082, e-post mark.liivamagi@poltsamaa.ee