Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Vallavolikogu järgmine istung toimub 30. detsembril Puurmani lossis

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 4. istung toimub neljapäeval, 30. detsembril 2021 algusega kell 16.00 Puurmani lossis. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT 
1. Põltsamaa valla 2021. aasta 2. lisaeelarve (eelnõu nr 1-4.1/2021/559, eelarve tabel
Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar 
 
2. Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve kinnitamine 1. lugemine (eelnõu nr 1-4.1/2021/541, eelarve tabel
Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar 
 
3. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad (eelnõu nr 1-4.1/2021/560
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters 
 
4. Vallavalitsuse tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord (eelnõu nr 1-4.1/2021/561
Ettekandja vallavanem Karro Külanurm 
 
5. Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord (eelnõu nr 1-4.1/2021/562
Ettekandja vallasekretär Ene Kivineem 
 
6. Vallavara võõrandamine (Põhja-Kaare põik 1) (eelnõu nr 1-4.2/2021/564
Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi 
 
7. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine 
Ettekandja ehitus- ja planeeringuspetsialist Kersti Viggor 
 
8. Põltsamaa valla haridusasutuste hoolekogudesse esindajate nimetamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/567
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters 
 
9. Volikogu ajutise komisjoni moodustamine (Põltsamaa valla aukodaniku nimetuse ja Põltsamaa valla teenetemärgi andmise taotluste läbivaatamiseks ning vallavolikogule ettepanekute tegemiseks) (eelnõu nr 1-4.2/2021/568
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters 
 
10. Põltsamaa Vallavolikogu Põltsamaa valla ja Tartu valla vahelise piiri muutmise ajutise ettevalmistuskomisjoni moodustamine ja liikmete kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/569
Ettekandja vallasekretär Ene Kivineem 
 
11.Informatsioon Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve täitmise kohta
Ettekandja rahandusosakonna juhata Piret Nõmmiksaar
 
Ettekandja rahandusosakonna juhata Piret Nõmmiksaar 
 
13. Vallavalitsuse informatsioon. 
Ettekandja vallavanem Karro Külanurm 
 
Reet Alev 
vallavolikogu esimees 
Arvestades COVIDi olukorda Põltsamaal ning enda ja teiste tervise kaitseks palume istungile kaasa võtta COVIDi tõendi või teha enne istungit kiirtest ning istungil kanda maski. Tagame testi tegemise võimaluse kohapeal. Testi tegemiseks palume varuda aega ja tulla kohale vähemalt 15 minutit varem.