Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. mail Põltsamaa kultuurikeskuses

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 9. istung toimub neljapäeval, 19. mail 2022 algusega kell 16.00 Põltsamaa Kultuurikeskuse II korruse saalis.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Põltsamaa Vallavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 11 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2022/122)

Ettekandaja: sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder

 

2. Põltsamaa Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2022/123)

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

Kaasettekandjad:

revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart,

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

 

3. Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa taotlusele (eelnõu nr 1-4.2/2022/135, asendiplaan)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

Kaasettekandjad:

kogukonnakomisjoni esimees Liia Lust

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

 

4. Vallavalitsuse informatsioon, sh ülevaade käimasolevatest ehitustöödest.

Ettekandja vallavanem Karro Külanurm ja abivallavanem Kristi Klaos