Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu istung toimub 17.02.2022 algusega kell 16.00 Põltsamaa lossi rokokoo saalis

 

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 6. istung toimub neljapäeval, 17. veebruaril 2022 algusega kell 16.00 Põltsamaa lossi rokokoo saalis.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Põltsamaa valla hankekord (eelnõu nr 1-4.1/2022/46)

Ettekandja abivallavanem Kristi Klaos

Komisjonid:

revisjonikomisjon

majanduskomisjon (juhtivkomisjon)

 

2. Põltsamaa Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 39 „Põltsamaa Halduse põhimäärus" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2022/47)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

Komisjonid:

majanduskomisjon (juhtivkomisjon)

 

3. Põltsamaa valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise nõuetele vastavaks tunnistamine ja üldplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine (eelnõu nr 1-4.2/2022/43)

KSH

Ettekandja ehitus- ja planeeringuspetsialist Kersti Viggor

Komisjonid:

kogukonnakomisjon;

majanduskomisjon (juhtivkomisjon)

 

4. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks (eelnõu nr 1-4.2/2022/45)

Ettekandja abivallavanem Kristi Klaos

Komisjonid:

kultuuri- ja spordikomisjon;

majanduskomisjon (juhtivkomisjon)

 

5. Riigihanke korraldamine (eelnõu nr 1-4.2/2022/48)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

Komisjonid:

sotsiaalkomisjon;

majanduskomisjon (juhtivkomisjon)

 

6. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (eelnõu nr 1-4.2/2022/44)

Ettekandja abivallavanem Kristi Klaos

Komisjon:

majanduskomisjon (juhtivkomisjon)

 

7. Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve eelnõu (eelnõu nr 1-4.1/2021/541) 2. lugemine

Muudatusettepanekute koond

Ettekandja abivallavanem Kristi Klaos, kaasettekandjad vallavanem Karro Külanurm, vanemraamatupidaja Kaire Koit

Komisjon:

majanduskomisjon (juhtivkomisjon)

 

8. Põltsamaa Vallavolikogu aseesimehe valimine (eelnõu nr 1-4.2/2022/56)  

Ettekandja volikogu esimees Reet Alev

 

9. Vastus Tõnu Pärteli esitatud küsimustele Kamari veepargiga seotud projekti kohta (teabepäring nr 1-9/2022/188-1, vastus nr 1-9/2022/188-2)

Teabepäring

Vastus teabepäringule
Vastuse lisa

Ettekandja abivallavanem Kristi Klaos, kaasettekandjad Wakepark OÜ tegevjuht ja juhatuse liige Joel Pärle ning Põltsamaa Kosmos Mittetulundusühing juhatuse liige Vahur Teder

 

10. Vallavalitsuse informatsioon, sh informatsioon talvisest teede ja tänavate hooldusest

Ettekandjad vallavanem Karro Külanurm ja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

Arvestades COVIDi olukorda Põltsamaal ning enda ja teiste tervise kaitseks palume istungile kaasa võtta COVIDi tõendi või teha enne istungit kiirtest ning istungil kanda maski. Tagame testi tegemise võimaluse kohapeal. Testi tegemiseks palume varuda aega ja tulla kohale vähemalt 15 minutit varem.

 

Võimalusel eelistage parkimist väljaspool lossihoovi!