Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 8. istung toimub 21.04.2022 Põltsamaa lossi rokokoo saalis

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 8. istung toimub neljapäeval, 21. aprillil 2022 algusega kell 16.00 Põltsamaa lossi rokokoo saalis.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Põltsamaa Vallavolikogu ja Põltsamaa Vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord (eelnõu nr 1-4.1/2022/99)

Ettekandja vallasekretäri abi Ulvi Pint

Komisjonid:

majanduskomisjon

revisjonikomisjon (juhtivkomisjon)

 

2. Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa taotlusele (eelnõu nr 1-4.2/2022/100)

Plaan

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

Komisjonid:

kogukonnakomisjon

majanduskomisjon (juhtivkomisjon)

 

3. Riigivara võõrandamise taotlemine (eelnõu nr 1-4.2/2022/101)

Ettekandja abivallavanem Kristi Klaos

Komisjon:

majanduskomisjon (juhtivkomisjon)

 

4. Põltsamaa Valla Lasteaia tutvustus ja Taimi Lutsari teabenõudele vastamine

(teabenõue registreeritud dokumendiregistris nr 10-3/2022/612)

Ettekandjad: Põltsamaa Valla Lasteaia direktor Annika Madisson ning  haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters.

 

5. Info Põltsamaa valla 2022. aasta 1. kvartali eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kohta

Tulude eelarve täitmine 31.03. seisuga

Kulude eelarve täitmine 31.03. seisuga

Reservfondi kasutamine

Ettekandja vanemraamatupidaja Kaire Koit

 

6. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Karro Külanurm