Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 7. istung toimub 17.03.2022 Põltsamaa lossi rokokoo saalis

 

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 7. istung toimub neljapäeval, 17. märtsil 2022 algusega kell 16.00 Põltsamaa lossi rokokoo saalis.

 

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Kaasava eelarve menetlemise kord (eelnõu nr 1-4.1/2022/72)

Ettekandja kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist Raivo Suni

Komisjonid:

hariduskomisjon

kultuuri- ja spordikomisjon

kogukonnakomisjon

revisjonikomisjon

sotsiaalkomisjon

majanduskomisjon (juhtivkomisjon)

 

2. Jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord (eelnõu nr 1-4.1/2022/73)

Ettekandja vallasekretär Ene Kivineem

Komisjonid:

hariduskomisjon

kultuuri- ja spordikomisjon

kogukonnakomisjon

sotsiaalkomisjon

majanduskomisjon (juhtivkomisjon)

 

3. Määruse kehtetuks tunnistamine (eelnõu nr 1-4.1/2022/74)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

Komisjon:

majanduskomisjon (juhtivkomisjon)

 

4. Põltsamaa 2022. aasta eelarve (eelnõu nr 1-4.1/2021/541)

Ettekandjad vallavanem Karro Külanurm, abivallavanem Kristi Klaos, vanemraamatupidaja Kaire Koit

Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve eelnõu koos seletuskirjaga

Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve tabel

 

5. Vallavara võõrandamine (eelnõu 1-4.2/2022/71)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

Komisjon:

majanduskomisjon (juhtivkomisjon)

 

6. Vastus Tõnu Pärteli esitatud küsimustele Kamari veepargiga seotud projekti kohta (teabepäring nr 1-9/2022/188-1, vastus nr 1-9/2022/188-2, vastuse lisa)

Ettekandja abivallavanem Kristi Klaos, kaasettekandja Wakepark OÜ juhatuse liige Taavi Emajõe

 

7. Informatsioon tuulepargi eriplaneeringu kohta

Ettekandja ehitus- ja planeeringuspetsialist Kersti Viggor

 

8. Vallavalitsuse informatsioon, sh ülevaade sotsiaalvaldkonna aktuaalsetest teemadest

Ettekandjad vallavanem Karro Külanurm ja sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla.

 

 

Arvestades COVIDi olukorda Põltsamaal ning enda ja teiste tervise kaitseks palume istungile kaasa võtta COVIDi tõendi või teha enne istungit kiirtest ning istungil kanda maski. Tagame testi tegemise võimaluse kohapeal. Testi tegemiseks palume varuda aega ja tulla kohale vähemalt 15 minutit varem.

Võimalusel eelistage parkimist väljaspool lossihoovi!

 

Mõjuval põhjusel (eelkõige tervislikud põhjused) on võimalik istungist osa võtta kaugosalusega Microsoft Teams keskkonnas. Soovist osaleda volikogu istungil kaugosalusega palun hiljemalt kolm tundi enne istungi algust teatada volikogu esimehele Reet Alevile aadressil reet.alev@poltsamaa.ee ja vallasekretäri abile Ulvi Pindile aadressil ulvi.pint@poltsamaa.ee. Link istungiga liitumiseks saadetakse soovi avaldanud volikogu liikmetele e-kirja teel hiljemalt 1 tund enne istungi algust.

Microsoft Teams keskkonnas volikogu istungil osalemiseks peab volikogu liige olema pildi ja häälega tuvastatav.