Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 5. istung toimub 20.01.2022 Lustivere kultuurimajas

 

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 5. istung toimub neljapäeval, 20. jaanuaril 2022 algusega kell 16.00 Lustivere kultuurimajas.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Põltsamaa valla territooriumil asuva riigimetsa terviktutvustuse ülevaade

Ettekandja RMK Jõgevamaa metsaülem Avo Jürissaar

RMK kiri

Põltsamaa valla riigimetsa terviktutvustus

 

2. Maamaksumäära kehtestamine (eelnõu nr 1-4.1/2022/10)

Ettekandja abivallavanem vallavanema ülesannetes Kristi Klaos

Komisjonid:

majanduskomisjon (juhtivkomisjon)

kogukonnakomisjon

revisjonikomisjon

 

3. Põltsamaa Vallavolikogu 21.02.2019 määruse nr 5 „Eluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord ning üüri piirmäära kehtestamine" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2022/4)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

Komisjonid:

majanduskomisjon (juhtivkomisjon)

revisjonikomisjon

sotsiaalkomisjon

 

4. Hajaasustuse programmist tulenevate ülesannete delegeerimine (eelnõu 1-4.2/2022/1)

Ettekandja abivallavanem vallavanema ülesannetes Kristi Klaos

Komisjonid:

kogukonnakomisjon (juhtivkomisjon)

majanduskomisjon

 

5. Lepingu sõlmimiseks loa andmine (eelnõu nr 1-4.2/2022/3)

Ettekandja abivallavanem vallavanema ülesannetes Kristi Klaos

Komisjonid:

majanduskomisjon (juhtivkomisjon)

revisjonikomisjon

 

6. Maakondade arengustrateegia elluviimise toetusmeetmesse ettepaneku esitamine (eelnõu nr 1-4.2/2022/2)

Ettekandja: abivallavanem vallavanema ülesannetes Kristi Klaos

Komisjonid:

majanduskomisjon (juhtivkomisjon)

kultuuri- ja spordikomisjon

revisjonikomisjon

 

7. Mittetulundusühingus Lustivere Hooldekodu osalemise lõpetamine (eelnõu nr 1-4.2/2022/11)

Ettekandja abivallavanem vallavanema ülesannetes Kristi Klaos

Komisjonid:

sotsiaalkomisjon (juhtivkomisjon)

majanduskomisjon

kogukonnakomisjon

 

8. Põltsamaa Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaan (eelnõu nr 1-4.2/2022/12)

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart

 

9. Põltsamaa valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärkide andmine (eelnõu nr 1-4.2/2022/18)

Ettekandja ajutise komisjoni esimees Liia Lust

 

10. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja abivallavanem vallavanema ülesannetes Kristi Klaos

 

Arvestades COVIDi olukorda Põltsamaal ning enda ja teiste tervise kaitseks palume istungile kaasa võtta COVIDi tõendi või teha enne istungit kiirtest ning istungil kanda maski. Tagame testi tegemise võimaluse kohapeal. Testi tegemiseks palume varuda aega ja tulla kohale vähemalt 15 minutit varem.