Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 33. istung toimub 27.06.2024 Põltsamaa Kultuurikeskuses

 

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 33. istung toimub neljapäeval, 27. juunil algusega kell 16.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

 1. Maamaksumäärad Põltsamaa vallas (eelnõu nr 1-4.1/2024/163)

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Kersti Paas

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla

Seletuskiri

 

2. Põltsamaa Vallavolikogu 20.10.2022 määruse nr 24 „Põltsamaa valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2024/175)

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Kersti Paas

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla

 

3. Kindralihaua ja Kindrali kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine (eelnõu nr 1-4.2/2023/425)

Ettekandja: planeeringuspetsialist Kertu Anni

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla

Lisa: joonis

 

4. Põltsamaa valla 2023. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2024/150)

Ettekandjad: rahandusosakonna juhataja Sigrid Maansoo, vallavanem Karro Külanurm

Kaasettekandjad: revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart

majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

Põltsamaa valla 2023. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne koos audiitori aruandega

Revisjonikomisjoni aruanne 

Väljavõte vallavalitsuse 20.05.2024 istungi protokollist

 

5. Nõusolek vara edasivõõrandamiseks (eelnõu 1-4.2/2024/164)

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla

 

6. Toetuse taotlemine ja omaosaluse tagamine Puurmani bussipeatuse ja selle lähiala arendamiseks (eelnõu nr 1-4.2/2024/165)

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla

 

7. Kuningamäe tervisespordikeskuse 2024-2026 lisainvesteeringute projekti omaosaluse garanteerimine (eelnõu nr 1-4.2/2024/166)

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimees Janne Karu

 

8. Palgalisele valitsuse liikmele (abivallavanem) hüvitise määramine (eelnõu nr 1-4.2/2024/190)

Ettekandja: vallavolikogu esimees Indrek Eensalu

 

9. Vastamine Margus Metsma arupärimisele (arupärimine 18.04.2024 nr 1-9/2024/868-1, vastus 16.05.2024 nr 1-9/2024/868-2)

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm

 

10. Põltsamaa Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm