Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 32. istung toimub neljapäeval, 16. mail algusega kell 16.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 32. istung toimub neljapäeval, 16. mail algusega kell 16.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses.

PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Umbusalduse avaldamine vallavanemale Karro Külanurmele (eelnõu nr 1-4.1/2024/142)
Ettekandja: Volikogu liige Taimi Lutsar

2. Umbusalduse avaldamine abivallavanemale Kristi Klaosele (eelnõu nr 1-4.2/2024/143)
Ettekandja: Volikogu liige Taimi Lutsar

3. Põltsamaa Vallavolikogu 16.03.2023 määruse nr 6 "Jõgevamaa arengustrateegia2035+" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2024/107), 2. lugemine
Ettekandja: JAEK juhatuse liige Aive Tamm
Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson
kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla
Lisa (Tegevuskava)


4. Põltsamaa Vallavolikogu 15.02.2024 otsuse nr 1-3/2024/7 kehtetuks tunnistamine ja Kannikese tänava 2024. aasta hoonestusõiguse tasude muutmine (eelnõu nr 1-4.2/2024/127)
Ettekandja: maaspetsialist Kaisa Sikora
Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson
Lisa 4.1


5. Vallavara võõrandamine otsustuskorras tasu eest pärast hoonestusõiguse seadmise lepingus ettenähtud kohustuste täitmist (Kannikese tn 18, Põltsamaa linn) (eelnõu nr 1-4.2/2024/128, AK)
Ettekandja: maaspetsialist Kaisa Sikora
Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

6. Vallavara võõrandamine otsustuskorras tasu eest pärast hoonestusõiguse seadmise lepingus ettenähtud kohustuste täitmist (Kannikese tn 21, Põltsamaa linn) (eelnõu nr 1-4.2/2024/129, AK)
Ettekandja: maaspetsialist Kaisa Sikora
Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

7. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga (Kannikese tn 17, Põltsamaa linn) (eelnõu nr 1-4.2/2024/130, AK)
Ettekandja: maaspetsialist Kaisa Sikora
Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

8. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Väljaku, Tapiku küla) (eelnõu nr 1-4.2/2024/131)
Ettekandja: arendus- ja kommunikatsioonispetsialist Jan Müür
Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

9. Põltsamaa valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete määramine (eelnõu nr 1-4.2/2024/140)
Ettekandja: vallasekretär Merike Sumla

10. Esindaja tagasikutsumine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekult ja uue esindaja nimetamine (eelnõu nr 1-4.2/2024/141).
Ettekandja: Volikogu esimees Indrek Eensalu


11. Vastamine Taimi Lutsari arupärimisele (arupärimine 21.03.2024 nr 1-9/2024/673-1, vastus 22.04.2024 1-92024//885-1)
Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm

12. Põltsamaa Vallavalitsuse informatsioon
Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm