Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 30. istung toimub 21.03.2024

Vaata ülekannet: SIIT

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 30. istung toimub neljapäeval, 21. märtsil algusega kell 16.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses. 

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Ülevaade õiguskorrast Põltsamaa vallas

Ettekandjad: PPA Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reimaa ja PPA Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna Jõgeva piirkonnagrupi piirkonnapolitseinik Kirly Sadam

 

2. Põltsamaa valla jäätmekava 2024-2029 (eelnõu nr 1-4.1/2024/52)

Ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla

Lisa: Põltsamaa valla jäätmekava 2024-2029

 

3. Põltsamaa Vallavolikogu 17.03.2022 määruse nr 5 "Kaasava eelarve menetlemise kord" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2024/65)

Ettekandja: arendus- ja kommunikatsioonispetsialist Jan Müür

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla

kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu

 

4. Vallavara võõrandamine otsustuskorras tasu eest pärast hoonestusõiguse seadmise lepingus ettenähtud kohustuste täitmist (Kannikese tn 26, Põltsamaa linn) (eelnõu nr 1-4.2/2024/53, AK)

Ettekandja: maaspetsialist Kaisa Sikora

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

 

5. Kinnisasja otsustuskorras tasu eest võõrandamine (eelnõu nr 1-4.2/2024/54, AK)

Ettekandja: maaspetsialist Kaisa Sikora

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

Lisa: Piiride muutmise plaan

 

6. Kinnisasja otsustuskorras tasu eest võõrandamine (eelnõu nr 1-4.2/2024/55, AK)

Ettekandja: maaspetsialist Kaisa Sikora

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

Lisa: Piiride muutmise plaan

 

7. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Lustivere pargi äralõige) (eelnõu nr 1-4.2/2024/66)

Ettekandja: maaspetsialist Kaisa Sikora

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

Lisa: Piiride muutmise aendiplaan

 

8. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Haava 11, Põltsamaa) (eelnõu nr 1-4.2/2024/67)

Ettekandja: arendus- ja kommunikatsioonispetsialist Jan Müür

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

 

9. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Ringtee 11-1, Põltsamaa) (eelnõu nr 1-4.2/2024/68)

Ettekandja: arendus- ja kommunikatsioonispetsialist Jan Müür

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

 

10. Hoonestusõiguse seadmiseks ja vallavara võõrandamiseks nõusoleku andmine (eelnõu nr 1-4.2/2024/69)

Ettekandja: arendus- ja kommunikatsioonispetsialist Jan Müür

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

 

11. Loa andmine linnaruumi arendusega seotud lepingute sõlmimiseks ja projekti elluviimisega seotud finantskohustuste tagamiseks (eelnõu nr 1-4.2/2024/70)

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

 

12. Arupärimisele vastamine (arupärimine on registreeritud dokumendiregistris 15.02.2024 nr 1-9/2024/342-1, vastus 16.02.2024 nr 1-9/2024/342-2)

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm

 

13. Arupärimisele vastamine (arupärimine on registreeritud dokumendiregistris 22.02.2024 nr 12-14/2024/378-1, vastus 27.02.2024 nr 12-14/2024/378-2)

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm

 

14. Ülevaade projekti „Põltsamaa valla huvitegevuse ja kultuuriteenuste tõhusa teenusmudeli prototüübi väljatöötamine" tegevustest

Ettekandja: MTÜ Hea Hariduskorraldus juhatuse liige Marika Saar

 

15. Põltsamaa Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm