Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 28. istung toimub 25.01.2024 Põltsamaa Kultuurikeskuses

 

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 28. istung toimub neljapäeval, 25. jaanuaril algusega kell 16.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1.  Põltsamaa valla 2024. aasta eelarve 2. lugemine (eelnõu nr 1-4.1/2023/443)

Ettekandjad: vallavanem Karro Külanurm, rahandusosakonna juhataja Sigrid Maansoo ja abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

Muudatusettepanekute koond

Põltsamaa valla 2024. aasta eelarve (eelnõu nr 1-4.1/2023/443)
Lisa 2024. a eelarve
Seletuskiri

 

2. Põltsamaa Lille tänav 2/3 õppehoone energiatõhususe meetmesse taotluse esitamine (eelnõu nr 1-4.2/2024/13)

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

 

3. Laenu andmine (eelnõu nr 1-4.2/2024/14)

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

 

4. Vallavara võõrandamine otsustuskorras tasu eest pärast hoonestusõiguse seadmise lepingus ettenähtud kohustuste täitmist (Kannikese tn 16, Põltsamaa linn) (eelnõu 1-4.2/2024/15, eelnõu on AK)

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Kersti Paas

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Märt Tõnson

 

5. Põltsamaa Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2024. aasta tööplaan (eelnõu nr 1-4.2/2024/16)

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart

 

6. Põltsamaa valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärkide andmine (eelnõu 1-4.2/2024/17)

Ettekandja: ajutise komisjoni esimees Merle Mölder

 

7. Rahalise preemia määramine rahvusvahelisel tasandil spordisaavutuse eest (eelnõu nr 1-4.2/2024/22)

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm

 

8. Ülevaade kultuuri- ja spordikomisjoni tegevusest

Ettekandja: komisjoni esimees Indrek Eensalu

 

9. Põltsamaa Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm