Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 27. istung 21.12.2023

 

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 27. istung toimub neljapäeval, 21. detsembril algusega kell 16.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses.

Vaata ülekannet SIIT

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1.  Põltsamaa valla 2024. aasta eelarve 1. lugemine (eelnõu nr 1-4.1/2023/443)

Ettekandjad: vallavanem Karro Külanurm, abivallavanem Kristi Klaos, rahandusosakonna juhataja Sigrid Maansoo

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni aseesimees Andres Vään

hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla

kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu

revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart

sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder

Põltsamaa valla 2024. aasta eelarve eelnõu

Lisa_2024. aasta eelarve tabel

Seletuskiri

 

2. Põltsamaa valla 2023. aasta 3. lisaeelarve (eelnõu nr 1-4.1/2023/448)

Ettekandjad: rahandusosakonna juhataja Sigrid Maansoo ja vanemraamatupidaja Kaire Koit

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni aseesimees Andres Vään

hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla

kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu

revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart

sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder

Lisa_ 3. lisaeelarve

Seletuskiri

 

3. Laenu andmine (eelnõu nr 1-4.2/2023/450)

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandja: majanduskomisjoni aseesimees Andres Vään

 

4. Loa andmine laenulepingu sõlmimiseks (eelnõu nr 1-4.2/2023/465)

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandja: majanduskomisjoni aseesimees Andres Vään

 

5. Põltsamaa valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmise ettepanekute läbivaatamise komisjoni moodustamine (eelnõu 1-4.2/2023/441)

Ettekandja: vallavolikogu esimees Reet Alev

 

6. Sotsiaalkomisjoni ning majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (eelnõu nr 1-4.2/2023/463)

Ettekandja: vallavolikogu esimees Reet Alev

 

7. Sotsiaalkomisjoni ning majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2023/464)

Ettekandjad: sotsiaalkomisjoni ja majanduskomisjoni esimees

 

 8. Loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks (eelnõu nr 1-4.2/2023/440)

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandja: majanduskomisjoni aseesimees Andres Vään

 

9. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (eelnõu nr 1-4.2/2023/449)

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandja: majanduskomisjoni aseesimees Andres Vään

 

10. Riigivara tasuta otsustuskorras võõrandamise taotlemine (J. Kuperjanovi tn 4a, Põltsamaa linn) (eelnõu nr 1-4.2/2023/451)

Ettekandja: maaspetsialist Kaisa Sikora

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni aseesimees Andres Vään

sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder

 

11. Elamumajanduse alaste avalike ülesannete täitmine (eelnõu nr 1-4.2/2023/452)

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm

Kaasettekandja: majanduskomisjoni aseesimees Andres Vään

 

12. Vaideotsus OÜ Aigren 25.10.2023 vaidele Põltsamaa Vallavolikogu 21.09.2023 otsuse nr 1-3/2023/59 peale (eelnõu nr 1-4.2/2023/462)

Ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

Kaasettekandja: majanduskomisjoni aseesimees Andres Vään

 

 13. Põltsamaa Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm