Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 26. istung toimub 16.11.2023 Põltsamaa Kultuurikeskuses

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 26. istung toimub neljapäeval, 16. novembril algusega kell 16.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses. Vaata otseülekannet: SIIT

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. OÜ Aigren esitatud vaide Põltsamaa Vallavolikogu 21.09.2023 otsusele nr 1-3/2023/59 „Arvamuse andmine Rõstla IV dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta" läbivaatamine ja vaide esitaja ärakuulamine.
Ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu.
Kaasettekandjad: OÜ Aigren esindaja, Keskkonnaameti esindaja.
 
Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos
Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo
 
Ettekandja: maaspetsialist Kaisa Sikora
Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo
 
4. Ülevaade Põltsamaa vallale kuuluvast kinnisvarast
Ettekandja: majandusosakonna juhataja Kersti Paas
 
5. Informatsioon Põltsamaa valla 2023. aasta eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kohta
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anneli Pajur
 
Ettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder
 
Ettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo
 
Ettekandja: kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla
 
9. Ülevaade majanduskomisjoni tegevusest
Ettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo
 
10. Tõnu Pärteli teabenõudele vastamine
Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos
 
11. Põltsamaa Vallavalitsuse informatsioon
Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos
Kaasettekandja sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja.