Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 24. istung 21.09.2023 Põltsamaa Kultuurikeskuses

 

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 24. istung toimub neljapäeval, 21. septembril algusega kell 16.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Õpilastranspordi korraldamine ja õpilaste sõidukulu hüvitamine (eelnõu nr 1-4.1/2023/310) 

Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters  

Kaasettekandjad: hariduskomisjoni esimees Merle Mölder 

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo 

 

2. Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord (eelnõu nr 1-4.1/2023/311) 

Lisa 1

Lisa 2

Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters  

Kaasettekandjad: kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla 

hariduskomisjoni esimees Merle Mölder 

kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu 

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder 

Kultuuri- ja spordikomisjoni muudatusettepanekud

Kogukonnakomisjoni muudatusettepanekud

Majanduskomisjoni muudatusettepanekud

Muudatusettepanekute koond

 

3. Põltsamaa Vallavolikogu 17.08.2023 otsuse nr 1-3/2023/42 kehtetuks tunnistamine ja nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga (eelnõu nr 1-4.2/2023/304, eelnõu on AK) 

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Kersti Paas 

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

4. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Lustivere küla, Kooli tee 4) (eelnõu nr 1-4.2/2023/305) 

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Kersti Paas 

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

5. Arvamuse andmine Rõstla IV dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta (eelnõu nr 1-4.2/2023/306) 

Rõstla maardla

Ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu 

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo 

kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla 

 

6. Loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks (eelnõu nr 1-4.2/2023/307) 

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos  

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

7. Meetme „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond" projektide omaosaluse 

garanteerimine (eelnõu nr 1-4.2/2023/308) 

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos  

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

8. Põltsamaa Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2023. aasta tööplaani muutmine (eelnõu nr 1-4.2/2023/309) 

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart 

 

9. Põltsamaa Vallavolikogu kogukonnakomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 1-4.2/2023/327)

Ettekandja kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla

 

10. Vallavalitsuse liikme kinnitamine (eelnõu 1-4.2/2023/328)

Ettekandja vallavanem Karro Külanurm

 

11. Ülevaade hariduskomisjoni tegevusest

Ettekandja: hariduskomisjoni esimees Merle Mölder 

 

12. Põltsamaa Vallavalitsuse informatsioon  

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm