Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 22. istung toimub 15.06.2023 Põltsamaa Kultuurikeskuses

 

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 22. istungi toimub neljapäeval, 15. juunil algusega kell 16.00. Põltsamaa Kultuurikeskuses.


PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Põltsamaa Vallavolikogu 18.08.2022 määruse nr 16 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2023/177) 

Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja 

Kaasettekandjad: sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder 

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo 

 

2. Maamaksumäära kehtestamine 2024. aastaks (eelnõu nr 1-4.1/2023/191) 

Ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu  

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

Seletuskiri

Seletuskirja lisa

 

3. Põltsamaa valla 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaade arengukava täitmisest 2022. aastal (eelnõu nr 1-4.2/2023/181) 

Ettekandjad: rahandusosakonna juhataja Anneli Pajur ja abivallavanem Kristi Klaos 

Kaasettekandjad: revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart 

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

Majandusaasta aruanne koos audiitori aruandega

Väljavõte vallavalitsuse istungi protokollist

 

4. Põltsamaa Vallavolikogu 25.11.2021 otsuse nr 1-3/2021/48 muutmine (eelnõu nr 1-4.2/2023/178) 

Ettekandja: vallasekretär Merike Sumla 

Kaasettekandjad: kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla 

sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder  

 

5. Vallavara võõrandamine (eelnõu nr 1-4.2/2023/179) 

Ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu 

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

6. Nõusoleku andmine koostöölepingu sõlmimiseks (eelnõu nr 1-4.2/2023/180) 

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Kersti Paas 

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

7. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (eelnõu nr 1-4.2/2023/189) 

Ettekandja: arendusspetsialist Jan Müür 

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

8. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (eelnõu nr 1-4.2/2023/190) 

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Kersti Paas 

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

 

9. Põltsamaa Vallavolikogu kogukonnakomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 1-4.2/2023/196)

Ettekandja kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla 

 

10. Ülevaade meetme „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond" projektidest

Ettekandjad: Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja Aive Tamm ja SA Viljandimaa Arenduskeskus Kesk-Eesti DMO juht Johan-Kristjan Konovalov 

 

11. Põltsamaa Vallavalitsuse informatsioon  

Ettekandjad: vallavanem Karro Külanurm  ja abivallavanem Kristi Klaos