Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 21. istung toimub 18.05.2023

 

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 21. istungi toimub neljapäeval, 18. mail algusega kell 16.00. Põltsamaa Kultuurikeskuses.


PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Põltsamaa valla detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord (eelnõu nr 1-4.1/2023/141)

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

 

2. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (eelnõu nr 1-4.2/2023/142)

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

 

3. Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringu koostamise lõpetamine (eelnõu nr 1-4.2/2023/143)

Ettekandja: planeeringuspetsialist Mait Rei

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

 

4. Osaühingu Esku Maja OÜ asutamine ja hoonestusõiguse seadmine (eelnõu nr 1-4.2/2023/144)

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

Kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla

Lisa 1 asutamisleping

Lisa 2 Põhikirja projekt

Lisa 3 Kooli tee 2 asendiplaan

 

5. Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetusmeetmesse projektitaotluse esitamine ja omafinantseeringu garanteerimine (eelnõu nr 1-4.2/2023/145)

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

Kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla

Kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu

 

6. Põltsamaa Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm