Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 20. istung toimub 20.04.2023 Puurmani Mõisakoolis

 

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 20. istungi toimub neljapäeval, 20. aprillil algusega kell 16.00  Puurmani Mõisakoolis.


PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine (eelnõu nr 1-4.2/2023/113)

Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja 

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder 

 

2. Põltsamaa valla 2023. aasta 1. lisaeelarve (eelnõu nr 1-4.1/2023/118)

Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anneli Pajur 

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

hariduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder  

kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu 

kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla  

revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart 

Lisa 2023. 1. lisaeelarve

Seletuskiri

Majanduskomisjoni muudatusettepanek

 

3. Ülevaade Põltsamaa valla 2023. aasta eelarve täitmisest 

Jooksvalt muutuv ülevaade eelarve täitmise kohta on leitav valla kodulehel  https://www.poltsamaa.ee/et/eelarve2023

Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anneli Pajur 

2023. a 1. kvartali eelarve täitmine

2022. a eelarve täitmine

 

4. Kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, komisjoni koosseisu kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2023/119) 

Ettekandja: volikogu esimees Reet Alev  

 

5. Põltsamaa Vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 1-4.2/2023/122)  

Ettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo 

 

6. Põltsamaa Vallavolikogu kogukonnakomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 1-4.2/2023/125)

Ettekandja: kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla. 

 

7. Arupärimisele vastamine 

(Arupärimine on registreeritud 03.03.2023 nr 4-9/2023/494-1, vastus 03.04.2023 nr 4-9/2023/494-3)

Ettekandjad: vallavanem Karro Külanurm ja abivallavanem Kristi Klaos 

 

8. Põltsamaa Vallavalitsuse informatsioon  

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm