Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 19. istung toimub 16.03.2023

 

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 19. istung toimub neljapäeval, 16. märtsil algusega kell 16.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses.


PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ (eelnõu nr 1-4.1/2023/97)

Ettekandja: SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhatuse liige Aive Tamm 

Jõgevamaa arengustrateegia 2035+

Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2023-2026

 

2. Põltsamaa Vallavolikogu 21.11.2019 määruse nr 18 "Korteriühistute toetamise kord" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2023/76)

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Kersti Viggor

Kaasettekandjad:

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla

 

3. Põltsamaa valla lasteaedades ja üldhariduskoolides toidukulude katmise kord (eelnõu nr 1-4.1/2023/77)

Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

Kaasettekandjad:

hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla

 

4. Mittetulundusühingu Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik (80171075) lõpetamine (eelnõu nr 1-4.2/2023/75)

Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

Kaasettekandjad:

sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder

kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla

 

5. Hoonestusõiguse seadmiseks nõusoleku andmine (eelnõu nr 1-4.2/2023/73)

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Kersti Viggor

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

 

6. Põltsamaa Vallavolikogu 15.09.2022 otsuse nr 1-3/2022/724 "Kinnistu koormamine kasutusvaldusega" muutmine (eelnõu nr 1-4.2/2023/74)

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Kersti Viggor

Kaasettekandjad:

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla

 

7. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (eelnõu nr 1-4.2/2023/70)

Ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

 

8. Nõusoleku andmine koostöölepingu sõlmimiseks (eelnõu nr 1-4.2/2023/71)

Ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

Skeemid

 

9. Loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks (eelnõu nr 1-4.2/2023/64)

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

 

10. Põltsamaa valla IT seadmete renditeenuse hanke korraldamine (eelnõu nr 1-4.2/2023/67)

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandjad:

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

11. Erasektori kaasamise ja projektitaotluse esitamise lubamine elamufondi arendamiseks (eelnõu nr 1-4.2/2023/69)

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandjad:

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla

 

12. Loa andmine rendilepingu sõlmimiseks ja laenu tagasimakse tähtaja pikendamiseks  eelnõu nr 1-4.2/2023/66)

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

 

13. Loa andmine rendilepingu sõlmimiseks (eelnõu nr 1-4.2/2023/68) 

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

 

14. Loa andmine rendilepingu sõlmimiseks (eelnõu nr 1-4.2/2023/65)

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

 

15. Laenu andmine (eelnõu nr 1-4.2/2023/72)

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

 

16. Revisjonikomisjoni aruanne komisjoni tegevuse kohta 2022. aastal.

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart

 

17. Tõnu Pärteli ja Laine Lembergi arupärimisele vastamine

(Teabenõue registreeritud nr 14-5/2023/285-1, vastus nr 14-5/2023/285-2)

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm

 

18. Põltsamaa Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm