Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 18. istung 09.02.2023 Põltsamaa Kultuurikeskuses

 

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 18. istung toimub neljapäeval, 9. veebruaril algusega kell 16.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Jõgeva maakonna kliima- ja energiakava tutvustamine 

Ettekandja: SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhatuse liige Aive Tamm 

 

2. Jõgevamaa arengustrateegia 2025+ eelnõu tutvustus

Ettekandja: SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhatuse liige Aive Tamm 

 

3. Põltsamaa valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine (eelnõu nr 1-4.1/2022/427) 

Ettekandjad:

vallavanem Karro Külanurm 

rahandusosakonna juhataja Anneli Pajur  

Lisa: Põltsamaa valla 2023. aasta eelarve

Eelarve seletuskiri

 

4. Põltsamaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord  (eelnõu nr 1-4.1/2023/29)

Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters 

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Merle Mölder  

 

5. Põltsamaa Vallavolikogu 18.08.2022 määruse nr 14 "Eraüldhariduskooli, eralasteaia ja lastehoiu teenuse toetamise kord" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2023/30) 

Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters 

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Merle Mölder  

 

6. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmeks astumine  (eelnõu nr 1-4.2/2023/31)

Ettekandja: noorsootöö- ja tervisedendusspetsialist Annika Kallasmaa 

Kaasettekandjad:

hariduskomisjoni esimees Merle Mölder  

kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu  

 

7. Põltsamaa valla ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2023/32)

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm

Kaasettekandjad:

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder

Lisa: teenistuskohtade koosseis

8. Põltsamaa valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete määramine

(eelnõu nr 1-4.2/2023/41)

Ettekandja: vallasekretär Merike Sumla 

 

9. Põltsamaa valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärkide andmine (eelnõu nr 1-4.2/2023/42)

Ettekandja: ajutise komisjoni esimees Indrek Eensalu

 

10. Rahvakohtunikukandidaatide valimine (eelnõu nr 1-4.2/2023/43)

Ettekandjad: vallasekretär Merike Sumla

 

11. Põltsamaa Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2023. aasta tööplaan (eelnõu 1-4.2/2023/44)

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart

 

12. Põltsamaa Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm