Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 16. istung 15.12.2022 Põltsamaa Kultuurikeskuses

 

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 16. istung toimub neljapäeval, 15.detsembril algusega kell 16.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Põltsamaa valla 2023. aasta eelarve I lugemine (eelnõu nr 1-4.1/2022/427) 

Lisa 2023. aasta eelarve tabel

Seletuskiri

Ettekandjad: vallavanem Karro Külanurm, rahandusosakonna juhataja Anneli Pajur, vanemraamatupidaja Kaire Koit   

Kaasettekandjad:  

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart 
hariduskomisjoni esimees Merle Mölder  

kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu  

kogukonnakomisjoni aseesimees Tõnu Pärtel  

sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder  

 

2. Põltsamaa Vallavolikogu 20.10.2022 määruse nr 23 „Põltsamaa Kultuurikeskuse põhimäärus" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2022/424) 

Ettekandja: Põltsamaa Kultuurikeskuse direktor Janne Karu 

Kaasettekandjad:
kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu  

hariduskomisjoni esimees Merle Mölder  

 

3. Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ja arvestus (eelnõu nr 1-4.1/2022/425) 

Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters 

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Merle Mölder  

 

4. Kinnisasja omandamine (eelnõu nr 1-4.2/2022/402) 

Ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu 

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

5. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (eelnõu nr 1-4.2/2022/421) 

Ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu 

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

6. Volikogu ajutise komisjoni moodustamine Põltsamaa valla aukodaniku nimetuse ja Põltsamaa valla teenetemärgi andmise taotluste läbivaatamiseks ning vallavolikogule ettepanekute tegemiseks (eelnõu nr 1-4.2/2022/422) 

Ettekandja: haridus- ja kultuuritööspetsialist Marilin Mölder  

Kaasettekandja: häältelugemiskomisjoni esimees  

  

7. Sihtasutuse Põltsamaa Sport põhikirja kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2022/423) 

SA Põltsamaa Sport põhikiri

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos 

Kaasettekandja: kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu  

 

8. Puurmani Mõisakooli arengukava 2023-2026 kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2022/426) 

Puurmani Mõisakooli arengukava 2023-2026

Ettekandja: Puurmani Mõisakooli direktor Helina Amur  

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Merle Mölder  

 

9. Kogukonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, komisjoni koosseisu kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2022/428) 

Ettekandja: volikogu esimees Reet Alev 

Kaasettekandja: häältelugemiskomisjoni esimees  

 

10. Põltsamaa Vallavalitsuse informatsioon  

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm