Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 15. istung toimub 17.11.2022

 

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 15. istung toimub neljapäeval, 17. novembril algusega kell 16.00 Põltsamaa Kultuurikeskuse suures saalis.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Ülevaade MTÜ Põltsamaa Sõnumid tegevusest ja eelarvest ajalehe Põltsamaa Valla Sõnumid väljaandmisel.

Ettekandjad: peatoimetaja Raimo Metsamärt ja projektijuht Kristi Sepri 

 

2. Põltsamaa valla 2022. aasta 2. lisaeelarve (eelnõu nr 1-4.1/2022/367)

Lisa 2. lisaeelarve

Seletuskiri

Ettekandja: vanemraamatupidaja Kaire Koit

Kaasettekandjad:  

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart

hariduskomisjoni esimees Merle Mölder  

kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu  

kogukonnakomisjoni esimees Liia Lust  

sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder  

 

3. Maakondlike ühisprojektide toetamine 2. lugemine (eelnõu nr 1-4.2/2022/322)

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandjad:
majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart 

 

4. Jõgevamaa Spordiliit Kalju 2023. aasta tegevuste toetamine (eelnõu nr 1-4.2/2022/363)

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandjad:
kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu  

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

kogukonnakomisjoni esimees Liia Lust  

 

5. Loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks (maastikusuutlik veoauto) (eelnõu nr 1-4.2/2022/365)

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

6. Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse liitmine Põltsamaa Kultuurikeskusega (eelnõu nr 1-4.2/2022/366)

Ettekandja: noorsootöö- ja tervisedendusspetsialist Annika Kallasmaa

Kaasettekandjad:

kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu

hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

7. Audiitori määramine ja nõusoleku andmine audiitorteenuse lepingu sõlmimiseks

 (eelnõu nr 1-4.2/2022/368)

Ettekandja: arendusjuht Aive Tamm

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

8. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi arengukava 2022-2028 kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2022/369)

Arengukava 2022-2028

Ettekandjad: PÜGi direktor Aimar Arula ja arendusjuht Juta Jaani

Kaasettekandjad:  

hariduskomisjoni esimees Merle Mölder  

kogukonnakomisjoni esimees Liia Lust  

 

9. Informatsioon Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve 9 kuu täitmise ja reservfondi kasutamise kohta

Ettekandja vanemraamatupidaja Kaire Koit

eelarve 9. kuu tulude aruanne

eelarve 9. kuu kulude aruanne

reserfondi kasutamise aruanne

 

10. Vastamine Tõnu Pärteli teabenõudele

Ettekandja abivallavanem Kristi Klaos

 

11. Põltsamaa Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm