Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 14. istung toimub 20.10.2022

 

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 14. istung toimub neljapäeval, 20. oktoobril  algusega kell 16.00 Põltsamaa Kultuurikeskuse suures saalis.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Põltsamaa valla arengukava 2040 (eelnõu nr 1-4.1/2022/327) 

Põltsamaa Valla arengukava 2040

Põltsamaa valla eelarvestrateegia 

Hetkeolukorra kirjeldus ja analüüs

Muudatusettepanekute koond

Ettekandjad:  

arendusjuht Aive Tamm 

vanemraamatupidaja Kaire Koit  

Kaasettekandjad:  

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart hariduskomisjoni esimees Merle Mölder  

kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu  

kogukonnakomisjoni esimees Liia Lust  

sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder  

 

2. Põltsamaa Kultuurikeskuse põhimäärus (eelnõu nr 1-4.1/2022/325) 

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos 

Kaasettekandja: kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu  

 

3. Põltsamaa valla jäätmehoolduseeskiri (eelnõu nr 1-4.1/2022/326) 

Seletuskiri

Ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu 

Kaasettekandjad:  

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

kogukonnakomisjoni esimees Liia Lust  

 

4. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (eelnõu nr 1-4.2/2022/165) 

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi 

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

5. Loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks (eelnõu nr 1-4.2/2022/321) 

Ettekandjad: 

majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi 

Põltsamaa Halduse juhataja Matis Velt 

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

6. Põltsamaa valla ja Tartu valla vahelise piiri muutmise taotlemine (eelnõu nr 1-4.2/2022/324) 

Piiride muutmise plaan

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm 

Kaasettekandjad:  

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart 

hariduskomisjoni esimees Merle Mölder  

kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu  

kogukonnakomisjoni esimees Liia Lust  

sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder  

 

7. Ülevaade Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus tegevusest 

Ettekandja: Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhatuse liige Anu Angerjas 

 

8. Maakondlike ühisprojektide toetamine (eelnõu nr 1-4.2/2022/322) 

Ettekandjad:

abivallavanem Kristi Klaos

Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhatuse liige Anu Angerjas 

Kaasettekandjad:  

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart  

 

9. Projekti tegevustes osalemine (eelnõu nr 1-4.2/2022/323) 

Ettekandjad: abivallavanem Kristi Klaos 

Kaasettekandjad:  

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

kogukonnakomisjoni esimees Liia Lust  

 

10. Põltsamaa Vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 1-4.2/2022/342)

Ettekandja majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

 

11. Põltsamaa Vallavalitsuse informatsioon  

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm  

 

12. Vallavolikogu informatsioon

12.1. MTÜ Põltsamaa Valla Sõnumid taotlus

Ettekandja: vallavolikogu esimees Reet Alev