Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 11. istung 18.08.2022 Põltsamaa Kultuurikeskuses

 

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 11. istung toimub neljapäeval, 18. augustil algusega kell 16.00 Põltsamaa Kultuurikeskuse suures saalis.

Enne istungit kell 15.00 on võimalus külastada uut hooldekodu (Sõpruse Kodu).

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Arupärimisele vastamine  

Ettekandjad: Põltsamaa Vallavara OÜ juhatuse liige Egle Oja ja abivallavanem Kristi Klaos 

Arupärimine

Vasus arupärimisele

Vastuse lisa 1

Vastuse lisa 2

 

2. Põltsamaa valla 2022. aasta 1. lisaeelarve (eelnõu nr 1-4.1/2022/230)  

Ettekandjad: vanemraamatupidaja Kaire Koit, vallavanem Karro Külanurm ja abivallavanem Kristi Klaos 

Kaasettekandjad:  

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart 
hariduskomisjoni esimees Merle Mölder  

kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu  

kogukonnakomisjoni esimees Liia Lust  

sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder  

1. Lisaeelarve

Seletuskiri

 

3. Eraüldhariduskooli, eralasteaia ja lastehoiu teenuse toetamise kord (eelnõu nr 1-4.1/2022/231)  

Ettekandaja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters  

Kaasettekandjad:  

hariduskomisjoni esimees Merle Mölder  

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

4. Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord, 1. lugemine (eelnõu nr 1-4.1/2022/232)  

Ettekandajad: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters ja  haridus- ja kultuuritööspetsialist Marilin Mölder  

Kaasettekandjad:  

kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu  

hariduskomisjoni esimees Merle Mölder  

kogukonnakomisjoni esimees Liia Lust  

sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder  

 

5. Põltsamaa Vallavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 11 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2022/233)  

Ettekandaja: sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla  

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder  

 

6. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (eelnõu nr 1-4.1/2022/234)  

Ettekandaja: sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla  

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder  

 

7. Loa andmine lepingu sõlmimiseks (eelnõu nr 1-4.2/2022/227)  

Ettekandaja: majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi  

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

8. Omafinantseeringu kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2022/228)  

Ettekandaja: maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu  

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

9. Omafinantseeringu kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2022/229)  

Ettekandaja: sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla  

Kaasettekandjad:  

sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder  

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

10. Põltsamaa Vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutmine (1-4.2/2022/240)

Ettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo

 

11. Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve täitmisest  

Ettekandja: vanemraamatupidaja Kaire Koit  

Tulude täitmise aruanne (30.06.2022 seisuga)

Kulude täitmise aruanne (30.06.2022 seisuga)

 

12. Äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes osalemise poliitika põhimõtted

 Ettekandja vallavanem Karro Külanurm

 

13. Põltsamaa Vallavalitsuse informatsioon  

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm  

 

 

Mõjuval põhjusel (eelkõige tervislikud põhjused) on võimalik istungist osa võtta kaugosalusega Microsoft Teams keskkonnas. Soovist osaleda volikogu istungil kaugosalusega palume hiljemalt kolm tundi enne istungi algust teatada volikogu esimehele Reet Alevile aadressil reet.alev@poltsamaa.ee ja vallasekretäri abile Ulvi Pindile aadressil ulvi.pint@poltsamaa.ee. Link istungiga liitumiseks saadetakse soovi avaldanud volikogu liikmetele e-kirja teel hiljemalt 1 tund enne istungi algust.

Microsoft Teams keskkonnas volikogu istungil osalemiseks peab volikogu liige olema pildi ja häälega tuvastatav.