Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 10. istung 16.06.2022 Põltsamaa Kultuurikeskuses

 

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 10. istung toimub neljapäeval, 16. juunil 2022 algusega kell 16.00 Põltsamaa Kultuurikeskuse suures saalis.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend (eelnõu nr 1-4.1/2022/166) 

Ettekandaja: abivallavanem Kristi Klaos 

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo 

 

2. Põltsamaa valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2022/152) 

Põltsamaa valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne koos vandeaudiitori aruandega

väljavõte vallavalitsuse istungi protokollist

revisjonikomisjoni aruanne

Ettekandjad: vallavanem Karro Külanurm, abivallavanem Kristi Klaos, vanemraamatupidaja Kaire Koit,  revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart 

Kaasettekandjad: 

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo 

kogukonnakomisjoni esimees Liia Lust 

 

3. Põltsamaa valla ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2022/162) 

Lisa: Põltsamaa valla ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos 

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo 

 

4. Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimiseks volituste andmine (eelnõu nr 1-4.2/2022/163) 

Haldusleping

Ettekandja: jurist Eva Panksepp 

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo 

sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder 

 

5. Põltsamaa Valla Lasteaia Põltsamaa õppekoha lastevanemate kohatasust vabastamine 01.06.- 31.08.2022 (eelnõu nr 1-4.2/2022/164) 

Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters 

Kaasettekandjad:  

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo 

hariduskomisjoni esimees Merle Mölder 

 

6. Vallavalitsuse informatsioon 

Ettekandja vallavanem Karro Külanurm

 

Mõjuval põhjusel (eelkõige tervislikud põhjused) on võimalik istungist osa võtta kaugosalusega Microsoft Teams keskkonnas. Soovist osaleda volikogu istungil kaugosalusega palun hiljemalt kolm tundi enne istungi algust teatada volikogu esimehele Reet Alevile aadressil reet.alev@poltsamaa.ee ja vallasekretäri abile Ulvi Pindile aadressil ulvi.pint@poltsamaa.ee. Link istungiga liitumiseks saadetakse soovi avaldanud volikogu liikmetele e-kirja teel hiljemalt 1 tund enne istungi algust.

Microsoft Teams keskkonnas volikogu istungil osalemiseks peab volikogu liige olema pildi ja häälega tuvastatav.