Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 32. istung toimub 27.02.2020 Puurmani Mõisakoolis

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 32. istung toimub neljapäeval, 27. veebruaril 2020 algusega kell 15.00 Puurmani Mõisakoolis

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Põltsamaa valla territooriumil toimunud õiguskorra ülevaade

Ettekandjad Jõgeva piirkonnagrupi piirkonnavanem Jana Õim ja piirkonnapolitseinik Ivo Saarela

 

2. Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Ettekandjad planeeringuspetsialist Anti Annus

 

3. Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

 

4. Põltsamaa linnas Tiigi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

Lisa 1

Lisa 2

 

5. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

(Eelnõu on asutusesiseseks kasutamiseks, volikogu liikmetele on eelnõu välja saadetud

10.02.2020)

 

6. Loa andmine kinnisasja omandamiseks

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

 

7. Põltsamaa valla haridusasutuste ümberkorraldamine

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

 

8. Vallavolikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

 

9. Vallavolikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

 

10. Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

 

11. Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

 

12. Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

 

13. Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

 

14. Informatsioon Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve täitmise ning reservfondi kasutamise kohta

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

Tulude eelarve täitmise aruanne

Kulude eelarve täitmise aruanne

Reservfondi kasutamise aruanne

 

15. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm