Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 31. istung toimub 30.01.2020 Eskus

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 31. istung toimub neljapäeval, 30. jaanuaril algusega kell 15.00 Eskus, Esku - Kamari Kooli saalis

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Jõgeva maakonna tervise- ja heaoluprofiili tutvustus

Ettekandja Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist Maiu Veltbach

Ettekanne

 

2. Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve eelnõu 2. lugemine ja Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

Muudatusettepanekute koond

Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve eelnõu

Lisa

 

3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Ettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Erkki Keldo

 

4. Põltsamaa valla jäätmevaldajate registri põhimääruse kehtestamine

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

 

5. Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa taotluse ja tehtava otsuse eelnõu kohta (Tapiku turbatootmisala)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

 

6. Põltsamaa Vallavara OÜ põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja Põltsamaa Vallavara OÜ juhatuse liige Egle Oja, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

Põltsamaa Vallavara OÜ põhikiri

 

7. Kinnisasja omandamine (K. A. Hermani tn 9 Põltsamaa linnas)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

(Eelnõu on asutusesiseseks kasutamiseks, volikogu liikmetele on eelnõu välja saadetud 14.01.2020)

 

8. Vallavara võõrandamine otsustuskorras

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

 

9. Põltsamaa Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani kinnitamine

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Toomas Teppo

 

10. Põltsamaa valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

 

11. Ülevaade volikogu keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni tegevusest

Ettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

 

12. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Margus Möldri