Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 30. istung toimub 19.12.2019 algusega kell 15.00 Viljandi mnt 3

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 30. istung toimub neljapäeval, 19. detsembril 2019 algusega kell 15.00 Viljandi mnt 3 vallamaja saalis.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamine

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

 

2. Põltsamaa Vallavolikogu 16. augusti 2018 määruse nr 48 „Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri" muutmine

Ettekandja järelevalvespetsialist Kaja Kesküla, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

 

3. Põltsamaa Vallavolikogu 6. detsembri 2017 määruse nr 4 „Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend" muutmine

Ettekandja vallavanem Margus Möldri, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

 

4. Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve eelnõu 1. lugemine

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

Lisa

 

5. Esku-Kamari Kooli arengukava 2019-2024 kinnitamine

Ettekandja Esku-Kamari Kooli direktor Kaire Kampus, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Eve Miljand

Esku-Kamari Kooli arengukava 2019-2024

 

6. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Välja tn 16-6 Põltsamaa linnas)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

(Eelnõu on asutusesiseseks kasutamiseks, volikogu liikmetele on eelnõu välja saadetud 2. detsembril)

 

7. Põltsamaa staadioni detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

Detailplaneering

 

8. Esku Katlamaja kinnistu omandamine ja Põltsamaa Haldusele majandada andmine

Ettekandja vallasekretär Janne Veski, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

 

9. Vallavanema töötasu ja hüvitiste määramine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

 

10. Vallavanemale tulemustasu määramine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

 

11. Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

Ettekandaja vallavanem Margus Möldri, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

Lisa 

 

12. Põltsamaa valla valimiskomisjoni koosseisu nimetamine

Ettekandja vallasekretär Janne Veski

 

13. Vallavolikogu ajutise komisjoni moodustamine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

 

14. Vallavolikogu ajutise komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

 

15. Vallavolikogu ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

 

16. Põltsamaa valla haridusvõrgu ümberkorraldamise kavatsus

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm

 

17. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Margus Möldri