Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 29. istung toimub neljapäeval, 21. novembril 2019 algusega kell 15.00 PÜGis

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 29. istung toimub neljapäeval, 21. novembril 2019 algusega kell 15.00 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Korteriühistute toetamise kord

Ettekandja ehitusspetsialist Kersti Viggor, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

Arengu- ja ettevõtluskomisjoni muudatusettepanek

 

2. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Erkki Keldo

 

3. Põltsamaa valla 2019. aasta 2. lisaeelarve

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

Lisa Põltsamaa valla 2019. aasta 2. lisaeelarve

 

4. Põltsamaa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2020-2023

Ettekandja teedespetsialist Aivar Aigro, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

Lisa Põltsamaa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2020-2023

 

5. Veeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

 

6. Palmako AS tootmiskompleksi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

 

7. Vallavara võõrandamine otsustuskorras

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

 

8. Kinnisasja omandamine

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

 

9. Laenu andmine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

 

10. Põltsamaa Muuseumi ümberkorraldamine

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja maaelukomisjoni esimees Jaan Aiaots

 

11. Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

 

12. Informatsioon Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kohta

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

Tulude eelarve täitmise aruanne

Kulude eelarve täitmise aruanne

Reservfondi kasutamise aruanne

 

13. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm