Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 28. istung toimub neljapäeval, 17. oktoobril Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 28. istung toimub neljapäeval, 17. oktoobril 2019 algusega kell 15.00 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Ülevaade Põltsamaa linnuse seisukorrast ja investeeringuvajadustest

Ettekandja Nordpartner Grupp muinsuskaitseobjektide ekspert Jüri Noška

 

2. Põltsamaa hooldekodu teenusüksuste asukoha valiku hinnangu tutvustus

Ettekandja AB Artes Terrae OÜ esindaja Elar Põldvere

 

3. Ülevaade Põltsamaa valla üldplaneeringu koostamise protsessist

Ettekandjad  planeeringuspetsialist Anti Annus ja ehitusspetsialist Kersti Viggor

 

4. Põltsamaa Vallavolikogu 18. oktoobri 2018 määruse nr 58 „Põltsamaa valla arengukava 2040" muutmine

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

Lisa: Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2020-2023

Vallavalitsuse arvamus esitatud ettepaneku kohta

 

5. Vallavara võõrandamine

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

 

6. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Metsa tn 3-8 Adaveres)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

(Eelnõu on asutusesiseseks kasutamiseks, volikogu liikmetele on eelnõu välja saadetud 1. oktoobril.)

 

7. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Välja tn 16-8 Põltsamaa linnas)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

(Eelnõu on asutusesiseseks kasutamiseks, volikogu liikmetele on eelnõu välja saadetud 1. oktoobril.)

 

8. Sihtasutuse Põltsamaa lossi ja parkide arendus lõpetamine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

 

9. Põltsamaa Vallavara OÜ ja Põltsamaa Varahalduse OÜ jagunemine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

 

10. Vallavara võõrandamine otsustuskorras

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja volikogu esimees Andres Vään

 

11. Informatsioon Kamari järve veekeskuse rajamisest

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos

 

12. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Margus Möldri