Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 26. istung toimub 18. juulil Tapikul

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 26. istung toimub neljapäeval, 18. juulil 2019 algusega kell 15.00 Põltsamaa Raamatukogu Tapiku teeninduspunktis.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Roosi kinnisasja omandamine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandjad arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask ja OÜ Eesti Roos juhatuse liige Annela Orasi

 

2. Põltsamaa Vallavolikogu 22. märtsi 2018 otsuse nr 1-3/2018/16 „Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkondade kehtestamine" muutmine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

 

3. Riigihanke korraldamine ja loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks

Ettekandja sotsiaaltöö peaspetsialist Tiia Juhkam, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

 

4. Loa andmine kinnisasja omandamiseks

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

 

5. Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2020-2023 – informatsioon

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

 

6. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Margus Möldri