Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 25. istung toimub 19.10.2023 Põltsamaa Kultuurikeskuses

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 25. istung toimub neljapäeval, 19. oktoobril algusega kell 16.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses. Vaata istungit otse SIIT!

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Põltsamaa Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 11 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" kehtetuks tunnistamine (eelnõu nr 1-4.1/2023/345) 

Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja 

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder 

 

2. Põltsamaa valla 2023. aasta 2. lisaeelarve (eelnõu nr 1-4.1/2023/356) 

Lisa Põltsamaa valla 2023. aasta 2. lisaeelarve

Seletuskiri

Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anneli Pajur 

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

hariduskomisjoni esimees Merle Mölder 

kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla 

kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu 

revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart 

sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder 

 

3. Põltsamaa Vallavolikogu 20. oktoobri 2022 määruse nr 22 „Põltsamaa valla arengukava 2040" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2023/357) 

Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2024-2027

Muudatusettepanekud vallavalitsuse arvamusega

Ettekandjad: rahandusosakonna juhataja Anneli Pajur ja abivallavanem Kristi Klaos 

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

hariduskomisjoni esimees Merle Mölder 

kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla 

kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu 

revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punapart 

sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder 

 

4. Põltsamaa Vallavolikogu 20.10.2022 määruse nr 24 "Põltsamaa valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2023/359) 

Ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu 

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo 

kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla 

 

5. Põltsamaa Vallavolikogu 21.09.2023 määruse nr 14 "Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2023/358) 

Ettekandja: kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu 

Kaasettekandjad: kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla  

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

6. Mittetulundusliku tegevuse toetuste piirmäärad, vahendid ja lisatingimused 2024. aastaks (eelnõu nr 1-4.2/2023/366) 

Majanduskomisjoni muudatusettepanekud

Kultuuri- ja spordikomisjoni muudatusettepanekud

Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters 

Kaasettekandjad: kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu 

hariduskomisjoni esimees Merle Mölder 

kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla 

majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder 

 

7. Põltsamaa valla ametiasutuse teenistuskohtade koosseis (eelnõu nr 1-4.2/2023/360) 

Lisa Ametiasutuse teenistuskohtade koosseis

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos  

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo 

hariduskomisjoni esimees Merle Mölder 

 

8. Riigivara tasuta otsustuskorras munitsipaalomandisse taotlemine (Lossi tänav L6, Põltsamaa linn) (eelnõu nr 1-4.2/2023/361) 

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Kersti Paas

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

9. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi palgakorralduse põhimõtete kooskõlastamine (eelnõu nr 1-4.2/2023/362) 

Lisa PÜG palgakorralduse põhimõtted

Ettekandja: Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktor Annela Ojaste

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Merle Mölder 

 

10. Loa andmine rendilepingu sõlmimiseks (eelnõu nr 1-4.2/2023/363) 

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos  

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

11. Riigihanke korraldamine sõidukite hankimiseks (eelnõu nr 1-4.2/2023/364) 

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos 

Kaasettekandjad: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder 

 

12. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (eelnõu nr 1-4.2/2023/365) 

Ettekandja: arendusspetsialist Jan Müür   

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

13. Ülevaade kogukonnakomisjoni tegevusest

Ettekandja: kogukonnakomisjoni esimees Evi Rohtla 

 

14. Ülevaade vallavalitsuse liikmete kõrvaltegevustest

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm

 

15. Põltsamaa Vallavalitsuse informatsioon  

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm