Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 17. istung Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas 20.12.2018

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 17. istung toimub neljapäeval, 20. detsembril 2018 algusega kell 15.00 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas.
 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Põltsamaa Raamatukogu kasutamise eeskirja kehtestamine

Ettekandja Põltsamaa Raamatukogu direktor Rutt Rimmel, kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Erkki Keldo

2. Põltsamaa Muusikakooli õppetasude kehtestamine

Ettekandja Põltsamaa muusikakooli direktor Hannes Männik, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Olev Teder

3. Põltsamaa valla teede liigitus tali- ja suviste hooldustööde teostamiseks, LISA

Ettekandaja teedespetsialist Aivar Aigro, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

4. Vallavara võõrandamine

Ettekandja teedespetsialist Aivar Aigro, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

5. Vallavara võõrandamine otsustuskorras

Ettekandja maaspetsialist Gerli Reiman, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

6. Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja tehtava otsuse eelnõu kohta

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

7. Pisisaare Spordikeskuse tegevuse lõpetamine

Ettekandja spordi- ja tervisedenduse spetsialist Silver Nõmmiksaar, kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Erkki Keldo

8. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidajale pandud ülesannete täitmiseks volituste andmine

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Olev Teder

9. Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve eelnõu 1. lugemine, LISA 1, LISA 2

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

10. Audiitori määramine ja nõusoleku andmine audiitorteenuse lepingu sõlmimiseks

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Rauno Kuus

11. Põltsamaa Vallavolikogu 12. aprilli 2018 otsuse nr 1-3/2018/27  „Põltsamaa valla haridusasutuste hoolekogudesse esindajate nimetamine" muutmine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

12. Põltsamaa uue lasteaia projekti elluviimise algatamine ja Põltsamaa Lasteaia Tõruke ehitustööd

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandjad eelnõu esitaja Reet Alev ja volikogu esimees Andres Vään

13. Vallavolikogu ajutise komisjoni moodustamine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

14. Vallavolikogu ajutise komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

15. Vallavolikogu ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

16. Pöördumine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

17. Informatsioon omavalitsuste volikogude rahvastikutaaste komisjonide moodustamise ettepaneku kohta

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

18. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Margus Möldri