Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 16. istung Adavere mõisa saalis 15.11.2018

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 16. istung toimub neljapäeval, 15. novembril 2018 algusega kell 15.00 Adavere mõisa saalis.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Valvekaamerate paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja avalikkusest teavitamise korra kehtestamine

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

2. Põltsamaa valla heakorraeeskirja kehtestamine

Ettekandja haljastus- ja heakorraspetsialist Riivo Lehiste, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

3. Välireklaami paigaldamise eeskirja kehtestamine

Ettekandja finantsanalüütik Maimu Kelder, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

4. Põltsamaa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2019-2022 vastuvõtmine, LISA

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

5. Põltsamaa valla tunnustamise korra kehtestamine

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Erkki Keldo

6. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja jurist Aldi Alev

7. Põltsamaa valla 2018. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine, LISA

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

8. Põltsamaa Vallavara OÜ põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine ja osakapitali suurendamine, LISA

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

9. Maaüksuse koormamine isikliku kasutusõigusega, LISA

Ettekandja maaspetsialist Gerli Reiman, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

10. Kaasfinantseeringu tagamine ja vallavara võõrandamine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

11. Põltsamaa Raamatukogu arvutite renditeenuse hanke korraldamine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

12. Kindrali ja Kindralihaua detailplaneeringu algatamata jätmine

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

13. Ülevaade valla kalmistutest

Ettekandja haljastus- ja heakorraspetsialist Riivo Lehiste

14. Informatsioon Põltsamaa valla noortevolikogu loomise kohta

Ettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Erkki Keldo

15. Volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni tööaruanne

Ettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Erkki Keldo

16. Volikogu revisjonikomisjoni tööaruanne

Ettekandja  revisjonikomisjoni esimees Rauno Kuus

17. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Margus Möldri