Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 15. istung Lustivere Kultuurimajas 18.10.2018

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 15. istung toimub neljapäeval, 18. oktoobril 2018 algusega kell 15.00 Lustivere Kultuurimajas

PÄEVAKORRA PROJEKT:
 

1. Ülevaade Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ valmimisest

Ettekandja SA JAEK arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist  Maiu Veltbach

2. Kursi kalmistu kasutamise eeskirja kehtestamine

Ettekandja haljastuse- ja heakorraspetsialist Riivo Lehiste, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

3. Kütimäe kalmistu kasutamise eeskirja kehtestamine

Ettekandja haljastuse- ja heakorraspetsialist Riivo Lehiste, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

4. Põltsamaa linna kalmistu kasutamise eeskirja kehtestamine

Ettekandja haljastuse- ja heakorraspetsialist Riivo Lehiste, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

5. Põltsamaa valla jäätmekava 2018-2023 vastuvõtmine, LISA

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

6. Põltsamaa valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

7. Puurmani aleviku kaugküttepiirkonna määramine, LISA

Ettekandja Puurmani teenuskeskuse juht Arvo Pennonen, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

8. Põltsamaa valla arengukava 2040 vastuvõtmine
EELNÕU, MUUDATUDETTEPANEKUD, LISA 1, LISA 2, LISA 3

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

9. Jõuluvalgustusdekoratsioonide rentimine, paigaldamine ja mahavõtmine Põltsamaa linnas 2018-2020 hanke korraldamine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

10. Põltsamaa linna Lossi tänava rekonstrueerimine lõigus Silla tänav – linna piir hanke korraldamine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

11. Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

12. Vägari küla, Teeääre katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

13. Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine, LISA

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

14. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega, LISA

Ettekandja maaspetsialist Gerli Reiman, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

15. Vallavara võõrandamine otsustuskorras

Ettekandja maaspetsialist Gerli Reiman, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

16. Informatsioon Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve täitmise ja reservfondi kasutuse kohta  seisuga 30.09.2018
KULUDE ARUANNE, TULUDE ARUANNE, RESERVFONDI KASUTAMISE ARUANNE

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

17. Volikogu hariduskomisjoni tööaruanne

Ettekandja hariduskomisjoni esimees Olev Teder

18. Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni tööaruanne

Ettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

19. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Margus Möldri